Обучение по информационни технологии в 132. СОУ ,,Ваня Войнова"

Компютърен клуб ,,Дроиди“ по проект ,,Твоят час“ – 2017/2018 учебна година

Партньори

  • Проектът е финансиран от Европейския съюз
  • Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020г.
  • Министерство на образованието и науката

,,Часът на кодирането“

#Hour of Code

Учениците от 11.а, 11.б и 6.а клас от 132.СУ се включиха в световната инициатива ,,Часът на кодирането“

Работа с програма Scribus, 11a клас

prolet-page001

prolet1-page001

Честита Баба Марта!

Baba Marta Идеен проект на ученици от 11.А, профил ,,Информационни технологии“,

изработен с програма Sribus

Компютърни графики, Paint- ученици от 5.А клас

,,Часът на кода“ в 132.СОУ

#Hour of Code

Учениците от 5.а и 6.а клас от 132.СОУ се включиха в световната инициатива ,,Часът на кода“. С подкрепата на  програмистите Цветко Трендафилов и Марин Шаламанов от софтуерната фирма ,,SAP“ , учениците програмираха по  интерактивен и забавен начин.

Photo-0082Photo-0077Photo-0078Photo-0079

Photo-0080

Необходими учебници и тетрадки по информатика и информационни технологии

За 5., 6., 7. и  8. клас

Учебно помагало по информационни технологии

автор Ивайло Иванов, изд. ,,Нова звезда“, (без диск), 2008-2013 год.

тетрадка – малък формат 40л.

За 9. клас

Учебник по информационни технологии и по информатика-1част

автор Ивайло Иванов, изд. ,,Нова звезда“

Учебник по информатика за 9. и 10.клас, Microsoft Visual Basic Express – 2част

автори Ивайло Иванов и Пламен Петров, изд. ,,Нова звезда“

една тетрадка и за двата предмета- голям формат 60л.

За 10. клас

Учебник по информационни технологии за 10 клас – Microsoft Access

автор Ивайло Иванов, изд. ,,Нова звезда“

Само за паралелката с профил ,,Информационни технологиии: Учебник по информатика за 9. и 10.клас, Microsoft Visual Basic Express – 2част

една тетрадка и за двата предмета – голям формат 60л.

 

Студенти в час по информационни технологии

От учебната 2013/2014 година 132.СОУ работи и по проект ,,Студентски практики“,
финансиран по ОП,,Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейски социален фонд.
Студенти от Софийския университет и Великотърновския университет отработват своята студентска практика в училище.
Съвместно с учители от 132.СОУ, усъвършенстват и придобиват практически умения в реална работна среда.

Студентката Ани Сурчева от Софийски университет Св.,,Климент Охридски"

Студентката Ани Сурчева, от Софийски университет Св.,,Климент Охридски“, в час по информационни технологии

1947757_740443052662566_893402425_n

Пролет идва

Алекс Станков, 11г.,,Пролет"

Алекс Станков, 11г.,,Пролет“

Жак Анжел, 13г. ,,Преди и след нас"

Жак Анжел, 13г.
,,Преди и след нас“

Георги Райчев, 10г. ,,Птичи поглед"

Георги Райчев, 10г.
,,Птичи поглед“

Алекс Новаков, 11г. ,,Бухал и охлюв"

Алекс Новаков, 11г.
,,Бухал и охлюв“

Василка Маринова, 11г. ,,Сезони"

Василка Маринова, 11г.
,,Сезони“

Енрико Фалчи, 11г. ,,Пролет"

Енрико Фалчи, 11г.
,,Пролет“

Петър Овчаров, 13г.,,Чиста природа"

Петър Овчаров, 13г.,,Чиста природа“

Коледни картички

Коледните картички са създадени с програмата Paint

koleda vasi

Василка Маринова, 5а клас

koleda алекс

Алекс Станков, 5 клас